Dnes je 23.06.2024 a svátek má Zdeňka. Kupte mu(jí) voucher!

Obchodní podmínky

(fy ZEN Network Therapy s.r.o., provozovna: Karlovarská 109, Plzeň)

 1. Společnost ZEN Network Therapy s.r.o. (IČ: 01477471) dodává svým zákazníkům služby v rozsahu platného ceníku, dále dle nabídky, zveřejněné na internetu www.massagepoint.cz a stránkách souvisejících a podle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných při osobním jednání. Aktuální informace o možnostech dodávek zboží nebo služeb od partnerů z nabídky ZEN Network Therapy s.r.o. jsou poskytovány na vyžádání.
 2. Zákazníci mohou objednávat zboží nebo služby    
            • on-line na adrese http://www.zen-therapy.cz/,   
            • elektronickou poštou (e-mail), 
            • písemně (poštou),         
            • telefonicky.
 3. Fotografie služeb zveřejněné na webové prezentaci jsou pouze ilustrativní.
 4. Vyhlášené a zveřejněné slevy na webových stránkách společnosti mají omezenou platnost a nelze je kombinovat s jinými slevami.
 5. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ služeb podle platného ceníku ZEN Network Therapy s.r.o.
 6. ZEN Network Therapy s.r.o. eviduje své zákazníky při koupi dárkových poukazů (DP), permanentek (P), slevových kupónů (SK). Každý DP, P, SK má unikátní identifikační číslo. Pro urychlení zpracování objednávky je vhodné toto identifikační číslo uvádět. Zákazník zakoupením DP, P, SK dává souhlas se zpracováním osobních údajů pouze pro účely ochrany proti zneužití neoprávněnou osobou. V případě ztráty poukazu je možno vytvořit duplikát.
 7. Objednávku pro velkoobchody/právnické osoby je možné zrušit pouze písemnou formou. Pokud je zboží nebo služba, určené ke splnění zakázky, již objednáno u dodavatelů, vyhrazuje si ZEN Network Therapy s.r.o. právo účtovat smluvní pokutu za zrušení zakázky ve výši minimálně 25 % ceny zakázky. V případě, že ze strany dodavatelů dojde ke změně dodávaného sortimentu, cen nebo dodacích termínů, ZEN Network Therapy s.r.o. si vyhrazuje právo provést odpovídající úpravy i ve svých dodávkách.
 8. U dodávek, potvrzených obchodní smlouvou, jsou termíny stanoveny po dohodě individuálně.
 9. Při platbě cizí měnou je cena služeb při přijetí zakázky převedena aktuálním kurzem na české koruny.
 10. Objednané služby nebo zboží je zákazníkům dodáváno smluvními expresními přepravci nebo poštou. Zákazník si může zboží objednané on-line na adrese http://www.zen-therapy.cz/ vyzvednout osobně v provozovně fy ZEN Network Therapy s.r.o.
 11. Objednané služby (masáž) je možné zrušit pouze 24 hodin předem, jinak je účtován storno poplatek ve výši 25 % ceny objednané služby. Pokud se jedná o voucher, dárkový poukaz, permanentka (objednané služby), slevový kupón, tak tento propadá. Voucher není vyměnitelný za peníze a lze ho použít pouze jednou. Pro zachování garance poskytnutí služby je nutná rezervace minimálně 7 dní předem a nejpozději 30 dní před koncem platnosti voucheru. Prodloužení platnosti voucheru je možné za smluvní poplatek.
 12. Úhrada za odebrané zboží nebo poskytnuté služby je buď v hotovosti při převzetí zboží (dobírka) nebo poukázkami smluvních partnerů. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Při bezhotovostní platbě musí odběratel uhradit fakturovanou částku v požadovaném termínu. Rozhodující je den připsání částky na účet ZEN Network Therapy s.r.o. Při nedodržení požadovaného termínu úhrady bude účtována smluvní pokuta za pozdní platbu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné zablokování expedice dalších zakázek pro zákazníka. ZEN Network Therapy s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem ZEN Network Therapy s.r.o.
 13. U nových zákazníků a v některých dalších případech si ZEN Network Therapy s.r.o. vyhrazuje právo žádat platbu za objednávku předem. V takovém případě je vystavena zálohová faktura. V případě neobdržení platby do 30 dnů bez uvedení důvodu ze strany zákazníka si ZEN Network Therapy s.r.o. vyhrazuje právo objednávku zrušit. Na plnění dodávek větších objemů zboží nebo dodávky služeb a prací jsou uzavírány samostatné smlouvy.
 14. ZEN Network Therapy s.r.o. zásadně nedodává zboží pochybného původu, zboží druhé jakosti nebo zboží s prošlou záruční lhůtou.
 15. Reklamační řád je stanoven v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 356/2014 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 90/2012 Sb.), vše ve znění novel. Případné reklamace uplatňujte na adrese provozovny.
 16. Vystavením objednávky nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávky zboží nebo služeb vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Případné výhrady je nutno uvést jasně, zřetelně a písemně před uskutečněním objednávky a projednat je s ZEN Network Therapy s.r.o.
 17. Registrací na www.massagepoint.cz nebo sdělením svých osobních údajů telefonicky, písemně nebo osobně na provozovně souhlasí zákazník s jejich zařazením do databáze společnosti ZEN Network Therapy s.r.o. a s jejich následným použitím pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu. ZEN Network Therapy s.r.o. se zavazuje neposkytovat tyto údaje žádnému dalšímu subjektu a zacházet se všemi poskytnutými údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ochrana osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoli telefonicky, písemně nebo elektronickou cestou odvolat.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2015 do odvolání.